Bygga och bo - E-tjänster

LÄS MER

Information om e-tjänsten

Ansök om bygglov, marklov, rivningslov,  Anmäl åtgärder som inte är bygglovspliktiga. Ansök om förhandsbesked. Strandskyddsdispens. Du länkas vidare till en annan sida där du gör dina ansökningar.