Trädfällning på kommunal mark - ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information om e-tjänsten

I denna e-tjänster ansöker du/lämnar önskemål om att Bromölla kommun ska fälla eller beskära träd eller röja sly på kommunal mark. Träd och växtlighet är viktiga på många sätt och inga åtgärder utförs utan att en bedömning i varje enskilt fall.

Felanmälan

Om det aktuella trädet utgör en fara för person eller egendom ska du anmäla det via kommunens system för felanmälan Klicka på länken och fyll i formuläret (infracontrol.com)

Mer information om trädfällning på kommunal mark

Läs mer om arbete och åtgärder på träd och växtlighet på kommunens webbplats www.bromolla.se/fallatrad

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa